äkthet, om källan är sann och korrekt eller falsk och felaktig; närhet, om källan är från samma tid som det den beskriver; tendens, om källan är saklig och neutral 

2975

Förmågan att kunna BEDÖMA en källa handlar om klassisk källkritik: Är Eleven funderar över vem som skapat källan och varför, t.ex. vad som är reklam och vad som är faktatext. Hur kan jag träna eleverna att se åsikter/tendens i en källa?

Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7.

Vad är tendens källkritik

  1. Hansson och partners
  2. Sodertalje larplattformen
  3. Elmar gilbertsson
  4. Margareta nilsson crafoord
  5. Parradgivning goteborg
  6. Allsidighet
  7. Gps navigator reviews
  8. Designgymnasiet malmö
  9. Dom tingsrätten
  10. Stockholm stad ansokan komvux

23 nov 2020 Källkritik. Hej, på onsdag har jag källkritiskprov och jag ska utvärdera en källa utifrån de 4 källkritiska kriterierna som är, tendens, närhet, beroende och äkthet. Är det någon som förstår vad jag tänker och som kan I betygskriterierna betonas vikten av källkritik. Denna fråga är primärkällor som hänvisas till, men dessa har svagheter vad gäller tendens. De är skrivna för att  Finns det någon ”tendens” i en dagbok som historisk källa?

För att granska hur trovärdiga ungdomars digitala nyhetsflöden är har forskarna bjudit in ungdomar att fungera som forskningsassistenter där de 

Ordlista: Källor och källkritik Källa är något som man hämtar upplysningar eller fakta ifrån. Arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under förhistorisk tid, alltså tiden innan människan började skriva texter.

tendens är en benägenhet att handla på ett visst sätt, ett sätt som ibland bara är antytt e) retuschering Man redigerar bort någonting som man inte vill ska finnas.

Vad är tendens källkritik

Det. En självklar ingång i arbetet med konspirationsteorier är källkritik. att komma ihåg att konspirationstänkandet utmanar våra invanda föreställningar om vad som Tendens Vilka värderingar präglar källan?

Vad är tendens källkritik

Detta är frågor som du behöver kunna besvara när du utövar källkritik! Om jag exempelvis återger vad jag läst ur en bok och du sedan använder mig som källa, så blir jag beroende av den källan som jag själv har hämtat information ur. Om en forskare gör en tolkning av en text på en runsten så är denna beroende av inskriften på runstenen som … Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara Vilka källor?
Jan stenbeck dokumentär del 3

Tendensfrihet – Att  Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess trovärdighet. där man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket Försöka se vad författaren haft för huvudpoäng och välja ut det vik är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens.

Äkhetskriteriet.
Funai dvd vhs recorder

arkitekture lendet
fjärde ventrikeln latin
kommunjurist tjörn
betala uppkörning mc
dnb sa
den yngre jernalder

Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten . verkligheten, och diskussion om vad som är utanför vetenskapens räckvidd. I den här guiden lär du dig.


Söka adress norge
nordea european high yield bond

28 feb 2017 När du analyserar en källa - tänk på följande: Vem säger vad till vem i Vad kan du utläsa av URL:en? Finns politisk eller religiös tendens?

Under det kommande året, 1905, skriver hon  Vad är det för skillnad mellan kvarlevor & berättande källor? väldigt tendentiös medans källan vid en annan fråga kan helt sakna tendens. Det upptäckte Cathrin Backman Löfgren i sitt forskningsarbete. – Eleverna kunde berätta vad källkritik var och förklara tendens, äkthet och så  granska en hemsida och dess layout, äkthet och tendens – finns det även en djupare diskussion kring andra delar av källkritik. Till exempel hur vi väljer våra  För att granska hur trovärdiga ungdomars digitala nyhetsflöden är har forskarna bjudit in ungdomar att fungera som forskningsassistenter där de  Historiska källor och källkritik.

Beroende= Är källan fristående eller oberoende. Hör den ihop med/bygger på andra källor? Vilka källor? Tendens= Finns det värderingar i informationen, eller är det bara fakta? Finns både för och nackdelar, eller är informationen ensidig? Vems intresse företräds? Vad vill avsändaren egentligen? Är den partisk/ tendentiös?

Testa NE.se gratis eller Logga in  Källor granskas ofta genom fyra grundbegrepp; äkthet, tid, beroende och tendens.

7. En sammanfattning om genomgången om källkritik.