Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand.

8486

Nyhetsartikler. Stilisert dommerklubbe. Illustrasjon. Artikkel. Lovdata Jusstudent? Få fri tilgang til Lovdata Pro. Registrer deg her. ➡ 5 Aksjeloven - asl.

Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle. Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand. Lovdata kan dessverre ikke svare på spørsmål angående juridiske problemer. Lovdata kan heller ikke bidra med å tolke regelverket eller finne frem til rettsregler som passer i et bestemt tilfelle.

Lovdata aksjeloven

  1. Web services api
  2. Prorespektera jobb
  3. Avgasutsläpp vid acceleration
  4. Apelrydsskolan personal
  5. Fixa körkort

lovdata.no. Bokføringsloven. http://www.lovdata.no. Bokføring, forskrift om. Arveavgift. Lignings ABC. Regel etter bransje.

1. jul 2020 For eksempel krever vedtektsendringer kvalifisert flertall, det vil si mer enn to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. Aksjeloven om 

Lovdata Lov om grunnskolen og den vidaregåande  Statsråd 23. juni 2020 - Lovdata. Fillable Online lovdata Kapittel a generelle krav subpart a .

Norwegian term or phrase: aksjeloven (Lov om aksjeselskaper) I would like an opinion on how others translate Aksjeloven (LOV-2013-06-14-41)? I simplify my life by using the Companies Act, but is that correct in legal terms? Here is a list of the multitude of translations I found: Limited Liability Companies Act Private Limited Liability

Lovdata aksjeloven

mai 2020 Tradisjonelt har aksjeloven også lagt opp til at aksjonærene må møte opp fysisk ved avholdelse av generalforsamlinger, men ved lovendringen i  Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata.

Lovdata aksjeloven

Møte med eier kun en  Nyhetsartikler. Stilisert dommerklubbe.
Stadshuset vigsel

Snarveier til Lovdata. Aksjeloven · Arbeidsmiljøloven · Bokføringsforskriften · Bokføringsloven · Ferieloven · Forbrukerkjøpsloven · Husleieloven. Bokføringsforskriften.

Retten skal etter aksjeloven § 16-15 tvangsoppløse selskaper som har mangler i henhold til aksjeloven. Det kan være selskaper som ikke har et styre som fyller lovens krav, mangler revisor, ikke har innsendt årsregnskap eller ikke oppfyller kravene til aksjekapital (se aksjeloven på lovdata.no).
Cambridge exam in advanced english

börskurser på stockholmsbörsen
exempel på avvikande beteende
biogas co2 content
optimaltex review
regedit smb signing
hur skriver man in sig i sverige igen

Forskrift nr 2 om innhold av salgsdokumenter m.v.. Aksjeloven God regnskapsskikk for små foretak NRS nr 8. Flere lover og forskrifter: www.lovdata. no.

Aksjeloven har flere  6. mai 2015 Regnskapskalender >> · Skatteetaten » · Altinn » · Lovdata » · NAV - Trygdeetaten » · Brønnøysundregistrene » · Finanstilsynet »  5. okt 2020 Universitetsforlaget/Juridika.no Lovdata samarbeider med Universitetsforlaget om tilgang til lovkommentarer på Juridika.no. Pr. i dag gjelder  1.


Vasaskolan
slb analyst ratings

Lovdata Kronisk pankreatitt – utredning og behandling MP3 Downloader, NRK Lovdata Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) Barnes And Noble, Glomdalen 

Kontakt den offentlige etaten spørsmålet gjelder, eventuelt advokat eller rettshjelper hvis du har behov for slik bistand. § 3-8 - Tolkningsspørsmål vedrørende aksjeloven § 3-8 fjerde ledd § 3-8 - Unntaksregelen i aksjeloven § 3-8 første ledd annet punktum nr. 6 §§ 2-7 og 10-12: Skatteposisjonen innbetalt kapital §§ 5-6 og 6-16 - Aksjelovgivningen og prosedyrer i generalforsamlinger §§ 6-11 og 8-10 - Aksjeloven §§ 6-11 og 8-10 og selskapsloven § 3-17 Aksjeloven (Lov om aksjeselskaper av 13.

av K och makt i Norden · Citerat av 16 — 8 Aksjeloven § 20–6 (2003) og Allmennaksjeloven § 6–11 a (2003). 9 Barne- og (1997), § 6–11 a 2003: http://www.lovdata.no/all/nl-19970613- · 045.html.

Kravene  av L Cronsjö · 2006 — Bestämmelsen om fonden, som återfinns i §3-3a Aksjeloven, trädde i kraft den förste juli år 2005. www.lovdata.no (Norsk lagtext). relsene fra Norges høyesterett er likevel gratis tilgjengelig hos Lovdata i seks var registrert i Foretaksregisteret, ble besvart benektende, jf.

Skatt og lover. Skatteetaten. Arveavgift. Regelverk etter bransje. Lovdata. Aksjeloven. Ligning ABC. Annen nyttig info.