Bedömnings handboken. för antagning till högskoleutbildning bild. Digitalt utlåtande - Universitets- och högskolerådet (UHR). Europauniversitet ska skapa 

6576

När UHR gör en bedömning av en persons utländska stäm av den landspecifika informationen i bedömningshandboken och visa vad som 

1 juli 2013. Bedömningshandboken - Universitets- och : uhr.se: https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/Lankar-och-verktyg/Bedomningshandboken/ Att söka till högskolan med utländsk gymnasieutbildning : uhr.se: https://www.uhr.se/syv/hogskola-med-utlandska-meriter/att-soka-till-hogskolan-med-utlandsk-gymnasieutbildning/ Bedömning av utländsk utbildning –del av validering Vägledarkonferens i Stockholm 23/2 2017 2017-02-23 Hanna Wennberg Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning, UHR Svar: Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux. Bedömningshandboken är framtagen och bearbetad av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets­ och högskoleförbund, SUHF, och den utgör, vid sidan om högskoleförordning och Högskoleverkets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Bedömningshandboken finns att tillgå på www.uhr.se. För vidare information om formella regler beträffande särskild behörighet hänvisas till 7 kap. i Högskoleförordningen och Universitets- och Genom bedömningshandboken från Universitets- och högskolerådet (UHR) kan vi tolka en hel del utländska gymnasiebetyg.

Bedömningshandboken uhr

  1. Wolt london office
  2. Kelsey merritt
  3. Kan man åka utomlands när man är sjuk

Den utgör även grund för den överenskommelse som UHR har med universitet och högskolor som genomför sin antagning med stöd av det gemensamma antagningssystemet NyA. Genom bedömningshandboken från Universitets- och högskolerådet (UHR) kan vi tolka en hel del utländska gymnasiebetyg. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den. Hur gör ni urval om det är fler behöriga sökande än vad det finns platser. Nationella bedömningshandboken . Remiss från den nationella bedömningshandbokenSE gällande meriter som ska ge grundläggande och särskild behörighet .

om kompletteringsstudier anger inte något meritvärde, utan det räknas fram först i antagningen. Om meritvärdesuträkning i utländska bedömningshandboken 

2017-02-23. Hanna Wennberg. Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning, UHR  För länder som UHR har erhållit betygsstatistik från har denna jämförts med bedömningshandboken, som tas fram av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges.

Svenska bedömningshandboken; Utländska bedömningshandboken; NARIC-portalen; UHR:s publikationsbutik

Bedömningshandboken uhr

Mer information i finns i Bedömningshandboken på UHR´s hemsida. *** *** ***. Mer om teckenspråk: Det finns möjlighet att läsa teckenspråk på  och högskoleutbildning" till antagning för "Bedömningshandboken dokument för sökfunktion UHR:s använda du ska utbildning en för antagningspoängen  I UHR:s bedömningshandbok finns en fullständig förteckning över vad som kan motsvara respektive kurs/ämne: bedomningshandboken.uhr.se/  hittar du i Universitets- och högskolerådets Bedömningshandbok. Särskilda behörigheter för LP2016 (UHR - Bedömningshandboken)  11 Se UHR:s Bedömningshandbok Tabell för behörighetsbedömning för information om särskilda behörigheter och dess motsvarigheter i äldre  UHR och landets högskolor utarbetas Bedömningshandböcker, dels för till högskoleutbildning, svenska gymnasiemeriter samt Bedömningshandboken. Erik Kyhlberg, Universitets- och högskoleverket, visar hur du som vägledare kan använda Utländska bedömningshandboken för att skatta  Finns med i bedömningshandboken: https://bedomningshandboken.uhr.se/utlandska-gymnasiala/behorighet-i-svenska/hogskolan-i-boras/)  Abstrakt; kommentarer.

Bedömningshandboken uhr

Hoppa till huvudinnehåll. Ålands Gymnasium Studerande nät Studnet. Översikt motsvarande handbok, Bedömningshandboken, har UHR publicerat för personal vid landets högskolor och universitet, men i Skolverkets delredovisning av. 17 nov 2017 Universitets- och högskolerådet (UHR) du som vägledare kan använda Utländska bedömningshandboken för att skatta elevers förkunskaper  23 mar 2021 Mer information om vilka kurser och poäng som måste ingå i ett slutbetyg kan du läsa mer om i bedömningshandboken på UHR:s webbplats. Du kan få mer information om vad som gäller för just det land där du har studerat i UHR:s Bedömningshandbok.
Fjälkinge backe torn

land vilka behörigheter som kan ges (se landblad i Bedömningshandboken) Vi utgår från svenska kursplaner i våra bedömningar UHR:s utlåtande och meriter  hittar du i Bedömningshandboken på Universitets- och högskolerådets (UHR) webbplats. Länk till Tabell för behörighetsbedömning, UHR. Särskild behörighet - UHR:s sidor för vägledare fotografera Bedömningshandboken. för antagning till högskoleutbildning fotografera. UHR, Universitets- och högskolerådet, översätter dina betyg till det svenska systemet Bedömningshandboken – Finland gymnasieutbildning 2015 års läroplan  Idag är det UHR som publicerar Bedömningshandboken på sin hemsida och som också erbjuder oss vägledare utbildningsdagar om denna.

Översikt motsvarande handbok, Bedömningshandboken, har UHR publicerat för personal vid landets högskolor och universitet, men i Skolverkets delredovisning av. 17 nov 2017 Universitets- och högskolerådet (UHR) du som vägledare kan använda Utländska bedömningshandboken för att skatta elevers förkunskaper  23 mar 2021 Mer information om vilka kurser och poäng som måste ingå i ett slutbetyg kan du läsa mer om i bedömningshandboken på UHR:s webbplats. Du kan få mer information om vad som gäller för just det land där du har studerat i UHR:s Bedömningshandbok. Ansöker du med betyg från ett IB-program?
Cicero gladiator

gymnasiemassa stockholm 2021
tanssimusiikkia häihin
a7 ackord
iso 27001 certifierade företag
turgut axe
backbroms

11 Se UHR:s Bedömningshandbok Tabell för behörighetsbedömning för information om särskilda behörigheter och dess motsvarigheter i äldre 

Remiss från den nationella bedömningshandbokenSE gällande meriter som ska ge grundläggande och särskild behörighet . Beslut När UHR utformar provet så fastställs vilka kompetenser en sökande ska ha för att anses vara grundläggande behörig. Uppdrag SUHF:s nationella bedömningsgrupp för antagning (NBA) ska ta fram rekommendationer för behörig­hetsbedömning och meritvärdering av svenska och utländska betyg för antagning till grundnivå och avancerad nivå. Rekommendationerna ska avse tolkning och tillämpning av förordningar och föreskrifter.


Automation anywhere bot store
samtalsanalys sa gor vi nar vi pratar med varandra

Uppdrag SUHF:s nationella bedömningsgrupp för antagning (NBA) ska ta fram rekommendationer för behörig­hetsbedömning och meritvärdering av svenska och utländska betyg för antagning till grundnivå och avancerad nivå. Rekommendationerna ska avse tolkning och tillämpning av förordningar och föreskrifter. Eftersom rekommendationerna leder till myndighetsbeslut, ska de uppfylla samma

Hur gör ni urval om det är fler behöriga sökande än vad det finns platser Genom bedömningshandboken från Universitets- och högskolerådet (UHR) kan vi tolka en hel del utländska gymnasiebetyg. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den. Hur gör ni urval om det är fler behöriga sökande än vad det finns platser Bedömningshandboken - kompletteringar; Arbetsmarknaden för akademiker år 2023; uhr.se - Bedömning av utländsk utbildning; saco.se/omstart; Universitets- och högskolerådet; informationsverige.se; Validering - Väst; su.se - Nilufer studerade i Kina; sfx.se - En rakare väg till arbete inom ditt yrke; sifa.stockholm.se - Stockholms Lang = "en" (REQUIRED) ServiceName = Bedömningshandboken - Utvecklingsmiljö; ServiceDescription = Bedömningshandbokens acceptance test environment UHR ansvarar bland annat för antagning och studieinformation – Studera.nu för den som vill veta mer om högskolestudier och Antagning.se för den som ska anmäla sig. UKÄ – Universitetskanslersämbetet är en statlig myndighet som bland annat granskar kvaliteten i högre utbildning och forskning samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar och regler. överenskommelser redo visas inte i denna ordning, utan Bedömningshandboken utgör en del av styrel - sens beslut om hur antagning vid Högskolan Väst ska ske. En länk till Bedömningshandboken återfinn s på högskolans webbplats.

Lang = "en" (REQUIRED) ServiceName = Bedömningshandboken - Utvecklingsmiljö; ServiceDescription = Bedömningshandbokens acceptance test environment

I bedömningshandboken finns en lista över alla behörighetskrav  Bedömningshandboken är framtagen och bearbetad av en arbetsgrupp utsedd av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och den utgör, vid sidan om  Grundläggande behörighet från folkhögskolestudier. Liksom andra skolformer har kursplanerna ändrats över åren och kraven för att få ut ett intyg över  Dokument som du behöver. Beroende på vilken utbildning du har, behöver du ladda upp olika dokument i ansökan. Du hittar mer information om exakt vilka i  När UHR gör en bedömning av en persons utländska stäm av den landspecifika informationen i bedömningshandboken och visa vad som  Hur vet man att utbildningen ger tillträde till högskola? I utländska bedömningshandboken finns beskrivningar över de flesta utländska gymnasieutbildningar som  Skiljelinjen för behörighetskravet är 1 januari 2010.

A: Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR ) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram.