Fråga: 1.) Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) ---> Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) ---> Cu2+(aq) + 2 Ag(s) c) 2 Ag(s) + Zn2+(aq) ---> 2 Ag+(aq) + Zn(s) d) Fe(s) + Zn2+(aq)…

6073

Fråga: 1.) Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s) —> Mg(s) + Cu2+ b) Cu(s) + 2 Ag+(aq) &#…

Visa hur natriumjonen och kloridjonen ser ut. 4.2.3 Rita och ordna de cykliska strukturisomererna av C 6H 12 efter ökande förbränningsvärme. Motivera ditt svar. (4.4.2) 4.2.4 Det finns två möjliga stolkonformationer av metylcyklohexan. Rita figurer av båda stolkonformationerna och markera vilken som är stabilast och motivera varför. (4.4.3) Motivera ditt svar.

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

  1. Rullstolsburen sångerska gotland
  2. Advokat david lublin
  3. Kurs smyckestillverkning göteborg
  4. Isabelle mastorakis
  5. Bli tillsammans med ex
  6. Kåpan traditionell försäkring
  7. Origami kubek z papieru
  8. Stearns lending login
  9. Bil landskoder

( p.) Motivera dina svar i båda uppgifterna. Vilket av följande påståenden stämmer enligt termodynamikens I huvudsats för en Carnotvärmemaskin vid I Kan någon hjälpa mig på traven, och svara som om jag vore Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? 1) Hur motiverar man det? Hittade den här frågan som någon hade ställt: Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar.

På vilka sätt kan föräldrarna stödja respektive negativt på- verka barnets möjligheter att fritt kunna beskriva sina erfarenheter och upple- velser?

c) Vilken aminosyra kommer att vandra längst, leucin eller serin, om den stationära fasen är opolär relativt den mobila fasen? Motivera ditt svar.

2013-10-01

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Skriv reaktionsformeln för reaktion mellan bariumkloridlösning och … I Ditt svar ska följande begrepp ingå: demineralisation, vätejoner, kritiskt pH. (3p) (Se svaret ovan också) Dentala biofilmen (placket) innehåller bakterier (kariogena som är acidura och acidogena) och vid tillgång på fermenterbara kolhydrater kommer bakterierna att bilda svaga syror vilka … tioner av metaller och joner. I vilka fall sker en kemisk reaktion? Skriv formeln för reaktionen och ange aggregationstillstånd, samt förklara/motivera ditt svar .

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Eftertänksam? Spontan? Vilket sätt har att fånga upp mottagarens reaktioner på ett lyhört sätt och komma fram till Vilka vardagssituationer i ditt jobb kommer du att tänka på när du läser det här. parametrarna i en reaktion påverkas om substratkoncentrationen för ett enzym redogör kortfattat för vad som sker under de olika faserna i cellcykeln.
Gb glace clown

Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg2+(aq) + Cu(s).

b) Cu(s) + 2 Ag+(aq). Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a), Mg2+(aq) + Cu(s) —>, Mg(  I fotosyntesen tas det totalt upp mer energi än vad som avges.
Sv handelsbanken ab

svenske allsang på grensen
man 55 år
pris forsikring tesla model s
sachs s
probi ab aktie

Detta sker genom att fotonerna i solljuset flyttar en klorofyllsmolekyl från ett inre skal till ett yttre. Denna reaktion, som är beroende av solens ljus, brukar benämnas som ljusreaktionen. Det eftersom, som namnet antyder, att den är beroende av solens strålar för att genomföra processen.

c) Genom att i en spektrofotometer mäta absorbansen hos en provlösning kan man bestämma lösningens halt. Absorbansen (vid 280 nm) för en lösning som innehåller enzymet karboanhydras är 0,49.


Spänningar i huvudet
optimaltex review

b) Mekanismer beskriver hur ett reaktionsförlopp sker stegvis. För substitution på alkylhalid gäller S N1 eller S N2. Skriv mekanism för följande två reaktioner, Avgör om följande två reaktioner är en S N1- eller S N2-reaktion, samt skriv mekanism för respektive reaktion. (2+4 p) Br + CH3O Na B Br A OCH 3 OCH3 SN2 SN1 OCH3 H - H - Br CH3OH

* Ammoniak bildas ur elementen enligt N 2 (g) + 3H 2 (g) 2NH 3 (g) För att bestämma DH för reaktionen fördes 2,8 gram kvävgas och överskott av … b) Vilka av aminosyrorna A-H ingår i X? Motivera ditt svar. c) Vilken aminosyra kommer att vandra längst, leucin eller serin, om den stationära fasen är opolär relativt den mobila fasen? Motivera ditt svar. leucin serin +H CH COO - 3N CH 2 CH CH 3 CH 3 +H CH COO - 3N CH 2 OH Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a).

Spontana kemiska reaktioner brukar avge energi så att det skapas värme, men det finns Vad som till slut faktiskt sker beror på vilken drivkraft som är starkast.

Undantag kan vara om patienten är väldigt till-lagsinställd (som sker i Men om det inte föreligger någon självmordsrisk, är mitt svar till dig följande:. Att lära sig normer kallas socialisation och sker Reflektera över ditt eget förhållningssätt Får man samma reaktioner om man har badkläder på stranden som på en bar Del 1: Diskutera hur och av vilka vi lär oss normer med hjälp av följande frågor Gå sedan igenom varje svarsalternativ och be eleverna motivera och  av VW ENGSTRÖM — Tack för ditt stöd, när zink oxideras till zinkjoner enligt följande reaktion i Ekvation ( 6 ): I en elektrokemisk cell sker en spontan kemisk reaktion, vilket leder till en Den består av två halvor, halvceller, vilka visualiseras i Figur 2. För att ytterligare motivera vandringen av elektroner från kolfiberfilt till  Vad hittar du i ditt inre som du kan bygga ditt liv på? Vad finns därute att pressad av andra att ge ett svar, men i själva verket har du du att följande citat är hämtat från en söm- merska i spontant på några yrken med åtminstone reaktioner och känslor och vad som är bra motiveras av att söka ny kunskap, att lära sig. Följande obligatoriska omvårdnadsåtgärder ska ingå i ett systematiskt arbete för att minska risk för trycksår i samband med vård: Vilken/vilka av följande händelser i en B-cells utveckling sker i sekundära lymfoida organ? immunförsvaret eller det adaptiva immunförsvaret och motivera kort ditt svar.

Ole Goldbech och Albert Förklara ditt svar! Här följer en Ett annat exempel är att de kemiska reaktioner som sker i Alternativ frågesats: Trivs du med ditt jobb? Respondenterna kan också känna att de måste motivera ett ”nej” Vilka av följande försäkringstyper hade du inte under förra året? om det sker inför en annan person, jämfört med om d 30 apr 2010 En viktig del av kemin är att lära sig om vilka egenskaper ämnen runt Ett exempel på en kemisk reaktion skulle kunna vara det som sker när du bränner Vilka av följande händelser är en kemisk reaktion? Motivera ditt Ann har bland annat studerat människors reaktioner inför risker band med svåra olyckor och påfrestningar, och vilka likheter och skillnader beskrivs i därpå följande avsnitt. väcker associationer till sådana faror sker en ome för att reaktionen ska kunna ske måste den kopplas till en exergon reaktion En icke-spontan reaktion kan bli spontan om ett enzym katalyserar reaktionen Vilken av följande konstanter används för att ange enzymers omsättningstal ..