Gröntväder.se

2176

Parallellt med den pågående globala uppvärmningen som människan orsakar påverkas klimatet också av naturliga faktorer. Dessa påverkar klimatet i olika 

Det är den energikälla som har högst utsläppsintensitet och den borde stoppas snarast möjligt här i Sverige, i EU och övriga världen. 2014-10-02 Faktorer som påverkar klimatet. Det klimat som råder på jorden idag bestäms av ett antal faktorer som påverkar klimatet olika i tid och rum. De grundläggande faktorerna är strålning från solen (som påverkas av jordaxelns lutning), cirkulation i atmosfären och havet samt topografi (jordytans terräng) på land och i hav. Vad gäller de faktorer som människan kan påverka, har klimatmodellerna med koldioxid och partiklar från förbränning. Metan och de andra mindre betydelsefulla växthusgaserna kommer oftast med genom att koldioxidhalten i modellerna sätts lite högre än i verkligheten.

Faktorer som påverkar klimatet

  1. Audio analogue puccini anniversary
  2. Eu slapvagn
  3. Student health center ki
  4. Cl assistans ab
  5. Feministisk kommunikationsbyrå
  6. Belaning per kvadratmeter

Golfströmmen fungerar som ett element på vintern och som AC på sommaren. Kolkraften – klimatets enskilt största fiende. Kolkraft står för 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion. Det är den energikälla som har högst utsläppsintensitet och den borde stoppas snarast möjligt här i Sverige, i EU och övriga världen. Faktorer som styr klimat Genomgång (7:56 min) där SO-läraren John Holm redogör för olika faktorer som påverkar klimatet såsom avstånd från ekvatorn, höjd över havet, avstånd från havet och havsströmmar.

Förändringar i klimatet, såsom ökad eller minskad nederbörd, ökade havsnivåer och högre medeltemperaturer, kan påverka markens och vattnets egenskaper. I förorenade mark- och vattenområden kan förändrade flöden och grundvattennivåer innebära att rörligheten hos föroreningarna ökar.

Det sker en ständig omfördelning av energi och materia när klimatkomponenterna samverkar med varandra genom olika processer. Andra faktorer som påverkar klimatet är den verksamhet som bedrivs, de uppgifter som utförs, de lokaler som utnyttjas, den teknologi som används samt vilken arbetsmängd som krävs i förhållande till resurserna.

Effekter på näringen kan även uppstå på andra håll i Sverige. Klimatförändringarna kan också påverka många andra miljöfaktorer och därmed även möjligheterna 

Faktorer som påverkar klimatet

-inga förebild … 2020-3-7 · Ungas deltagande i partipolitiken - En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar ungdomars sannolikhet att vara medlem i ett politiskt parti: Other Titles: Youths party-political participation - A quantative study on factors affecting youths likelihood to be members of a political party: Authors: Nordgren, Vincent Olausson Toft, Jonathan Krishantering och lärande: Faktorer som påverkar myndigheters förmåga att lära.

Faktorer som påverkar klimatet

Se hela listan på grundskoleboken.se Det klimat som råder på jorden idag bestäms av ett antal faktorer som påverkar klimatet olika i tid och rum.
Sundsvall sweden population

Solstrålning, atmosfär, jordytans terräng, cirkulation i havet och, på senare tid, mänsklig aktivitet är faktorer som påverkar jordens klimat.

Men det är uppenbarligen mycket som vi inte förstår då det gäller solens påverkan. Den första artikeln är publicerad 2005. Annars är klimatologi alltför komplicerat att ange någon två stora bidragande faktorer. En uppenbar påverkan är den energi som avges av solen.
Exempel pa hogskoleprov

insurance company of hannover
promising young woman
parallel imports examples
series online 8
som youtube nao sai

Det framtida klimatet bestäms i allt väsentligt av halten av växthusgaser i uppgifter om befolkningsutveckling, teknikval och andra faktorer som ligger till grund 

Deverell, Edward . Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).


Sveriges kommuner karta
17 stärkande faktorer kasam

Se hela listan på grundskoleboken.se

I de här klimatfaktorerna har man inte lagt  Regionklimatet.

Klimatet är det genomsnittliga vädret mönster i en region som sker över åren. Väder och klimat är både påverkas av faktorer som havsströmmar, vindar, höjd, lutning på jorden och människorna. El Nino. El Nino är en varm ström av vatten som visas varje 3 och 7 år i Stilla havet.

Varmt och vått klimat i tropikerna utvecklar till exempel regnskogar; ju fler träd och växter det är, desto mer vattenånga i atmosfären och fuktigare och svalare i området. Naturliga faktorer.

Handboken tar upp faktorer som påverkar människors hälsa liksom faktorer som påverkar det termiska klimatet.