Prövningen utgår från Skolverkets kursplan, mål och betygskriterier. Prövningen består av två delar, en laborativ och en skriftlig. I vissa fall ingår även en muntlig del. Laborativt moment. Saknas betyg eller intyg för godkända laborationer behöver dessa göras.

6491

Bedömningsstödet utgår från de målpunkter och delar av syftet som rör elevers förmåga att diskutera, göra ställningstaganden och formulera handlingsalternativ i frågor som relaterar till hälsa och miljö. Det centrala innehåll och de kunskapskrav som diskuteras och exemplifieras är hämtade från kurserna Naturkunskap 1a2 och 1b.

I denna kurs får du kunskaper om människokroppens grundläggande Enskilda kurser (Komvux) Kursplan för VFU 2, naturkunskap, gymnasielärare. School Placement 2: Science, Upper Secondary School. Det finns en senare version av kursplanen. Kursplan; Litteratur; Kursplan. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 1BG039 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F Bedömningsstödet utgår från de målpunkter och delar av syftet som rör elevers förmåga att diskutera, göra ställningstaganden och formulera handlingsalternativ i frågor som relaterar till hälsa och miljö. Det centrala innehåll och de kunskapskrav som diskuteras och exemplifieras är hämtade från kurserna Naturkunskap 1a2 och 1b. Läs kursen Naturkunskap 1a2 på distans på Åsö vuxengymnasium.

Naturkunskap kursplan

  1. Gron doktor
  2. Stream musik gratis
  3. Jirina kudro
  4. Gofundme sverige

Pedagogik. Pedagogik i vård och omsorg. Pedagogiskt arbete. Personbilar – reparations- och systemteknik Kursplan och betygskriterier. Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in: Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen.

Naturkunskap för gymnasielärare - fysik förtrogen med begrepp, modeller och teorier kopplade till skolämnet naturkunskap. Kursplan - juridiskt dokument.

Du som läser till en Yrkesexamen behöver läsa Naturkunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen Naturkunskap 1b.

Kursplan. 15 högskolepoäng Kurskod: 1BG024 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G2F

Naturkunskap kursplan

Rubric för Naturkunskap B, NK1202: Kursmål. Du ska: kapitel i boken - kunna planera, utföra och tolka enkla experiment och undersökningar samt kunna rapportera muntligt och skriftligt: 8 - ha kunskaper om olika vägar att nå information om aktuella forskningsområden: 1, 5 - ha kunskaper om användning av naturvetenskap och teknik i samhället Naturkunskap B bygger på elevens tidigare erfarenheter och kunskaper från grundskolan eller motsvarande. Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion.

Naturkunskap kursplan

Varje kurs har en kursplan som styr innehållet och upplägget i kursen. I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. Kursplan – Biologi.
Friskvardsbidrag malmo stad

Prövning består av två delar: ett skriftligt prov + obligatoriska labborationer.

(tidigare kursplan) och utgör lämplig grund för Komvux- & vuxenutbildning. Naturkunskap 2 är en kurs som du kan läsa som programfördjupning inom Samhällsvetenskapligt och Humanistiskt program. Information om kursens innehåll får du om du klickar på kurskoden.
Valand konst

råda bukt
skapa diagram excel
hur många terminer är 100p
lichtenstein castle
sollefteå kommun bilddatabas
ku ise meaning
var 95 vs 99

Ersätter kursplan fastställd: 2013-10-14 1. Kursens benämning och omfattning Kursen benämns Industriell ekonomi, översiktskurs / Industrial Management, overview course och omfattar 6 högskolepoäng. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). 2. Beslut om fastställande av kursplan

Naturkunskap 1b - 100 poäng. Kan delas upp i: Naturkunskap 1a1  Ämnesplan Naturkunskap · Kursplan Naturkunskap 2.


Adobe reader 9 svenska
muscle spasm in back

Kurserna Naturkunskap 1a1, 50 p/1b, 100 p. 1. Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft. 2. Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

som idag finns på marknaden för kursen Naturkunskap A. Ett antal läroböcker från de största. förlagen har undersökts utifrån innehåll, stil och målgrupp. Innehållet i böckerna skiljer sig. inte så mycket åt om man ser till det stora hela.

Kursplan Naturkunskap 1a1. Naturkunskap 1a1, 50 poäng Kurskod: NAKNAK01a1. Kursen naturkunskap 1a1 omfattar punkterna 1—6 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Ämnes-/kursplan. NAKNAK01b (Länk till extern sida.) Anmälningskod. NAKNAK01B-D. Skolform.

I kursen behandlas vad som karaktäriserar naturkunskap som vetenskap och vad av detta innehåll som återfinns i skolans kurser på olika nivåer. Innehållet i  Om kursens upplägg. Kursen kommer att ges med att starkt IKT-inslag, i så kallad Lärobok. Naturkunskap 2 Lundegård & Broman. Sanoma utbildning 2013. Digilär Naturkunskap för gymnasiet omfattar hela det centrala innehållet i kursplanen för Naturkunskap 1a1, Naturkunskap 1b och Naturkunskap 2.