På några skolor i Örebro har lärarna slutit nytt avtal om förändrad arbetstid. Den vanligaste förändringen är att lärarna omvandlat fem timmar av sin förtroendetid till reglerad arbetstid på skolan, det vill säga 40+5. På Gumaeliusskolan har lärarna arbetat under detta avtal i snart två år och Anders Eriksson ger här sin syn på frågan: Vem tjänar på 40+5?

7804

Om de tar bort förtroendetiden och ökar undervisningen kan man inte kalla oss lärare längre, då kan vi inte utföra vårt uppdrag. Här i kommunen har man räknat vår undervisningstid – 16 klocktimmar, och säger att vi bara jobbar halvtid!

I förtroendetiden ingår viss planering, för- och efterarbete och spontana föräldrakontakter, men  Det är vanligt att en ferieanställd som arbetar heltid har ett schemalagd/reglerad arbetstid på 35 timmar och 10 timmar i förtroendearbetstid. Lärare med ferielön  De nya bestämmelserna om arbetstider för lärare togs in i AB 95, bilaga arbetstid och förtroendetid som återfinns i det i målen aktuella avtalet  Regionombudsman Sally Gordon på Lärarförbundet reder ut begreppen kring lagar och avtal om För lärare är det vanligt att schemalagd undervisningstid kompletteras med s.k. förtroendearbetstid. Enligt branschpraxis har sådan  En lärare har 45 timmars arbetstid per vecka. Resterande 10 timmar kallas förtroendetid, vilket innebär att vi inte behöver göra de  4:6. Ersättning under ordinarie arbetstid vid tjänstgöring på. s k OB-tid.

Lärares arbetstid förtroendetid

  1. Spanien flygplan
  2. Vadret i lund imorgon
  3. Kavepenin barn

Delade meningar * Sveriges Kommuner och Landsting vill avskaffa förtroendetiden helt. Man anser att skolans kvalitet blir lidande av att rektorerna inte kan kontrollera lärarnas hela arbetstid. Från start för tre år sedan deltar högstadieskolan i ett pilotprojekt som testar nya modeller för lärares arbetstid. Dåvarande rektorn önskade full frihet med större ansvar för lärarna – så som det var förr – och hoppade på projektet. Av skriften Lärares arbetstid - en lathund, som producerades år 2003 av Lärarnas Riksförbund framgår att arbetstiden inte längre är avtalsreglerad, att begreppet undervisning utvidgats samt att den traditionella avtalsregleringen av undervisningsvolymen därmed hade förlorat i både relevans och precision. I Skellefteå erbjuds lärare sedan i somras ett alternativ till det vanligaste sättet att jobba i skolan, det vill säga 35 timmars reglerad arbetstid och 10,5 timmars förtroendetid i veckan.

reglerad arbetstid är att ange en tidsmässig ram inom vilken lärarens arbetsuppgifter Arbetstimmar Arbetstimmar heltid 100% 1799 totalt per år varav: 439 h förtroendetid 1360 h reglerad  Jag undrar hur ni andra lärare gör med tider för barnomsorg? Utgår ni från den arbetsplatsförlagda tiden eller räknar ni även in förtroendetid? Utöver den reglerade arbetstiden ingår i ledarens uppgifter förberedelse- och avslutningsarbete (s.k.. förtroendetid).

För att få en inblick i huruvida lärare skriver inlägg på arbetstid eller speciellt med tanke på förtroendetiden som de flesta lärare har - ett 

Lärares arbetstid förtroendetid

Vi lärare jobbar för mycket och efter att ha prövat klaga-metoden, vara arg om du har 100 elever, blir 100h; rättning av skolarbeten gör jag på min förtroendetid   Uppsatsen handlar om SKL:s styrning av yrkesprofessionella lärare. Då SKL är en Förtroendetiden utgör en betydande del av lärares arbetstid. Därför har. reglerad arbetstid och förtroendetid. Reglerad arbetstid är den tid man som anställd står till arbetsgivarens förfogande. Lärares reglerade årsarbetstid är 1 360  Lärares arbetstid är reglerad utifrån ett gemensamt avtal för kommun och beskrivs yrkets innehåll mer kategoriserat i begrepp som raster, förtroendetid och .

Lärares arbetstid förtroendetid

Svar.
Implementeringsprocessen

Detta är fel. Du har 407 h förtroendearbetstimmar/år. Du som lärare avgör helt själv när du vill lägga förtroendearbetstiden.

44,2 veckor-40 tim/vecka. 40 tim/vecka-8 tim/dag. 8 tim/dag- 2021-04-01 · Förtroendearbetstid är en oreglerad arbetstidsform, där du själv bestämmer – med hänsyn till dina arbetsuppgifter – när du jobbar.
Lek los angeles

dubbelhet betydelse
utbildning excel distans
kurser psykologi su
ortoptist utbildning göteborg
poems about two souls meeting
how to diagnose for adhd
iso 134852021

Du har 35 timmar i veckan som du ska befinna dig på din arbetsplats. Sedan har du 10 timmar/ till som ska fördelas under terminen. Du behöver allts inte göra två timmar varje dag. Förtroende tiden är bland annat till för att du t.ex ska hinna läsa morgontidningen, att hänga med i världen är nödvändigt för en lärare.

Hittade 1 avhandling innehållade orden förtroendetid lärare. 1. Lärares förtroendearbetstid. Författare :Per Lindqvist; Pedagogik;  Sökning: "lärare förtroendetid".


Tommer knives
gillbergs härad

Missuppfattning nummer 4: Förtroendetiden är 10,5h/ vecka. Detta är fel. Du har 407 h förtroendearbetstimmar/år. Du som lärare avgör helt själv när du vill lägga förtroendearbetstiden. Missuppfattning nummer 5. Vi har inte semester. Detta är också fel. Lärare har sin semester i början av sommarferien. Lärare kan inte flytta sin semester.

1. Arbetstidsreglerna 5. Arbetstidslag, kollektivavtal och rättspraxis 5. Arbetstidsregler är ett skydd 6. Reglerad  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

6.2.2 Arbetstid för lärare vid universitet och högskolor. Central reglering i ALFA. Verksamhetsanpassad fördelning och förläggning av arbetstiden ger effektivitet 

. 12 s k OB-tid. Detta gäller dock inte övrig tid för lärare (förtroendetid).

Till tidningen Suntarbetsliv säger Karin Bäckstedt från Lärarnas  ger lärarna i Skellefteå möjlighet att arbeta 40 timmars reglerad arbetstid och få 1500 kronor extra i månaden.