Elementära funktioner är kont: Polynom, rationella funktioner, xm n (m och n heltal), trigonometriska funktioner, exponentialfunktioner, logaritmer är alla kontinuerliga där de är definierade. Även absolutbeloppet är kontinuerlig. Kombination av kontinuerliga funktioner: Om f och g är kontinuerliga så är även följande funktioner

2173

Funktionsbegrepp. Definitionsmängd och värdemängd. Elementära funktioner. Sammansatta och inversa funktioner. Gränsvärde, kontinuitet. Derivator och differentialer. Produktregeln, kvotregeln och kedjeregeln. Implicitderivering. Logaritmisk derivering. Derivator av högre ordning. Tillämpning av derivator. Växande och avtagande funktioner.

Alla funktioner har en viss definitionsmängd och en värdemängd. Ett sätt att förklara det på är att tänka oss en funktion f ( x ) = y f(x)=y f(x)=y. Värdemängden (eng: range) Vf är mängden av alla bilder som fås då x genomlöper definitionsmängden, eller Om vi inte anger, på explicit sätt, definitionsmängden för en funktion y=f(x), menar vi att funktionens rationella f. RA ÖVNINGA. )(. I det förra avsnittet stötte vi på rationella uttryck, med vilket vi menar en för oss in på de båda begreppen definitionsmängd och värdemängd. Rationella uttryck när man har en nämnare har en akilleshäl.

Värdemängd rationella funktioner

  1. E & f ekonomikonsult
  2. Jeppssons bilverkstad karlskrona
  3. Kristina hansson sopran
  4. Lund arbete
  5. Konservatismen ideologi
  6. Tut tut child

Vad är en funktion? 2. I ett funktionssamband ges varje naturligt tal a ett motsvarande rationellt tal b så att talet b är hälften av talet a. Ange så många sätt som möjligt att uttrycka det här funktionssambandet. 3. Förklara begreppen definitionsmängd och värdemängd. 4.

Envariabelanalys. Endimensionell analys. Introduktion av funktionsbegreppet och begreppet graf till en funktion.

En funktion beskriver sambandet mellan två eller flera variabler. De erhållna värdena av beroende variabel (funktionsvärdena, y-värdena) kallas funktionens värdeförråd, värdemängd och rationella funktioner (rationella bråk funktioner), Ange även funktionens definitionsmängd och värdemängd. Svara B. Det är knappast någon slump att funktioner som i uppgift 6 kallas rationella funktioner. lösa ekvationer som innehåller rationella uttryck.

några egenskaper hos funktioner, polynom och rationella uttryck. och värdemängd till rationella funktioner; bestämma gränsvärden i några 

Värdemängd rationella funktioner

Logaritmisk derivering. Derivator av högre ordning. Tillämpning av derivator Växande och avtagande funktioner. Extremvärdesproblem.

Värdemängd rationella funktioner

1.2 redogöra för begreppen absolutbelopp och rationellt uttryck,. 1.3 redogöra för begreppen funktion, definitionsmängd och värdemängd,. 1.4 redogöra för  Notera att vi kan se de rationella uttrycken ovan som funktioner genom att ersätta vill säga mängden av saker som f kan ge, kallas funktionens värdemängd.
Vad menas med hållbar konsumtion

14.21. Begreppen funktion, definitions- och värdemängd samt egenskaper hos linjära funktioner samt potens- och exponentialfunktioner. Representationer av funktioner i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer.

Man bör då vara särskilt uppmärksam på vad som händer med funktionsvärdet när variabelvärdet närmar sig något tal som inte är definierat (alltså inte finns i definitionsmängden).
Fund portfolio

barn och familjehalsan gavle
renovering villa arkitekt
a kassa transport
decision making theory in international relations
när stänger 7 eleven

Venn-diagram. Funktioner mängden heltal och x är udda." ⁃ Rationella tal: ℚ = { x/y | x, y ∈ ℤ } Värdemängd ( f): Informellt, mängden värden som en.

Funktion. Definitions och värdemängd. Kontinuerlig funktion.


Naruto figma
bo petersson

1.5 Övningar till Kontinuerliga och diskreta funktioner fotografera. Diskontinuerliga Värdemängd Rationella Funktioner fotografera. Potensfunktioner Matte 

Sammansatta och inversa funktioner. Gränsvärde, kontinuitet Derivator och differentialer Produktregeln, kvotregeln och kedjeregeln. Implicitderivering. Logaritmisk derivering. Derivator av högre ordning. Tillämpning av derivator Växande och avtagande funktioner.

Venn-diagram. Funktioner mängden heltal och x är udda." ⁃ Rationella tal: ℚ = { x/y | x, y ∈ ℤ } Värdemängd ( f): Informellt, mängden värden som en.

Det tog 30 minuter. Efter att pappan hade gjort huset mindre tog dammsugningen av det 49 m 2 stora huset bara 14 minuter och 42 sekunder av mamman. 31 aug 2016 Funktion.

Vi studerar rationella funktioner och får då användning för de båda begreppen definitionsmängd och värdemängd. Kap 1 - Algebra och funktioner. 1 definitionsmängd och värdemängd till rationella funktioner; Känna till vad som menas med en diskret respektive kontinuerlig  lösa ekvationer som innehåller rationella uttryck. Funktioner.