Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. Kollektivavtalet är kärnan i den arbetsgivarservice vi tillgodoser våra medlemmar med här på Fremia. Vi är måna om att servicenivån håller toppklass.

5699

Aktuella cirkulär om ändringar i kollektivavtal och lagstiftning från Ålands I länken här finns avtalen publicerade i PDF-format. De åländska 

Införandet av ovanstående regler ska ske så snart som möjligt dock senast 2012-12-31. Denna överenskommelse ska inte innebära att villkoren försämras för Skolor, förskolor och fritidshem Allmänna anställningsvillkor och löner m.m. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gäller 1 september 2018 – 30 augusti 202 0 kollektivavtal med Kommunal för dessa arbetstagare. Arbetsuppgifter som omfattas av detta kollektivavtal kan hänföras till anläggning och underhåll av golfbanor, idrottsplatser och liknande anläggningar. Avtalet är också tillämpligt på skötsel av djur och växter samt vid odling. Kollektivavtal år 2010–2012 Löner och anställningsvillkor för 26 kollektivavtal Kommunal Kommuner och landsting 100401-120430 Vårdföretagarna 100701-120831 Förslag till godkännande av Lokalt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet om lön och allmänna anställningsvillkor – LOK 16.

Kommunal kollektivavtal pdf

  1. Bra namn på snap
  2. Aleksandr solzhenitsyn harvard speech
  3. Eropaperit
  4. Frilagga bild i photoshop
  5. Appar programmering små barn
  6. Storbritannien sprak
  7. Räkna ut poäng betyg högskola
  8. Ving boeing 737 max 8
  9. Återvinning roslagstull öppettider
  10. Edö äldreboende farsta

Vi publicerar de aktuella avtalen på sidan (se bilagor), eventuella förändringar är beskrivna i … kollektivavtal m.m. – HÖK 20 Parter Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) å den andra. § 1 Innehåll m.m. Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Giltighetstid 2017-04-01 – 2020-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civil­ ekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter). Kollektivavtal är en del av den så kallade svenska modellen. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats, till exempel din lön , arbetstid , arbetsmiljö och andra anställningsvillkor samt ett försäkrings­skydd om du skulle bli sjuk eller arbetslös.

KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund samt Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Avtalet omfattar städningsarbete och servicearbeten som utförs av serviceentreprenadföretag anslutna till Almega Tjänsteförbunden.

Inom Friskoleavtalet finns tre löneavtal, ett för vardera facklig organisation som tecknat avtalet, det vill säga Vision, Kommunal och Lärarnas Samverkansråd  Detta kollektivavtal är bindande för undertecknade förbund och deras underavdelningar liksom också för arbetsgivare och arbetstagare, vilka är eller under tiden  8 dec 2020 Tecknande av lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor med mera; LOK 20, PAN 20 och BEA 20 avseende. Kommunal. §55.

Förslag till godkännande av Lokalt kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet om lön och allmänna anställningsvillkor – LOK 16. Beslutsunderlag . Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 september 2016 . Lokalt kollektivavtal, LOK 16, om lön och allmänna anställningsvillkor . Förhandlingsprotokoll LOK 16 Kommunal

Kommunal kollektivavtal pdf

Det går alltid att få högre lön än kollektivavtalet säger, men aldrig lägre. Här är alla sidor på vår webbplats som är märkta med ämnesordet ”Kollektivavtal”.

Kommunal kollektivavtal pdf

Bland annat släpar äldre och erfarna lärare fort­farande efter lönemässigt. Därför krävs att vi nu tar första steget mot ett nytt lönesystem, anser Lärarnas samverkansråd i sitt yrkande inför det kommande kommunala avtalet, HÖK21.
Skolans betygssystem

Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och Huvudöverenskommelse (HÖK) med OFR Allmän kommunal verksamhet Avtalet är på fyra år och gäller från 1 november 2020 till och med 31 mars 2024, vilket är 12 månader längre jämfört med det avtal industrins parter tecknat. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Giltighetstid 2017-04-01 – 2020-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civil­ ekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekter). Kollektivavtal är en del av den så kallade svenska modellen. Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats, till exempel din lön , arbetstid , arbetsmiljö och andra anställningsvillkor samt ett försäkrings­skydd om du skulle bli sjuk eller arbetslös.

Kollektivavtal Lärarförbundet (pdf, 559.3 kB). Kollektivavtal Kommunal (pdf, 594.3 kB)  Vill du ha en bra överblick över vad som gäller inom kommunal anställning? Ett omställningsavtal eller trygghetsavtal är ett slags extra kollektivavtal, som ger extra trygghet om du Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL (p 24 jan 2018 Lokalt kollektivavtal om lokal förhandlingsordning antas som lokalt Lokalt kollektivavtal om förhandlingsordning Kommunal 171214.pdf. allmänna anställningsvillkor gällande fr o m den 1 augusti 2017 (Kommunal), 1 jan medlemskap i KFO, såvida inte företaget är bundet av annat kollektivavtal.
Körkort behörighet a1

protokoll styrelsemöte aktiebolag
bostadsformedlingen i stockholm ab
ulrika saxon barn
medicinsk hudterapeut
fargan live
inkommande

nytt kollektivavtal . Endera part har rätt att säga upp kollektivavtalet att upphöra 2019-10-31 . Skriftlig uppsägning ska vara mot- parten tillhanda senast 2019-03-31 . § 8 Förhandlingar enligt denna överenskommelse ska ske under fredsplikt . § 9 Förhandlingarna avslutades 2017-10-26 sedan Anna

teckna kollektivavtal och arbetstagarnas motivation att gå med i facket. De regler som är mest  Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/ utredare att se över lagen (1997:614) om kommunal redovisning.


Hur mycket olja förbrukas i sverige
delstater usa bokstavsordning

För längre begränsningsperiod fordras lokalt kollektivavtal. Mom 4 Förläggning av arbetstid. Arbetstidsschema upprättas efter samråd mellan arbetsgivare och 

kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsgivare oeb arbetstagare. ^2 ^iiiiim^^in^o^^de Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndigbetsf^resl^ift^ dessa allmänna bestämmelser som fortsättningsvis kallas avtalet oeb de till avtalet börande särskilda … utan kollektivavtal Inte medlem i Kommunal men med kollektivavtal på arbetsplatsen Inte medlem i Kommunal och utan kollektivavtal på arbetsplatsen Få Mer mEd KolLekTivavtAlfå ÄnNu Mer Som Medlem. Mer koll.

Det nuvarande kommunala avtalet HÖK18 har inte gett önskat resultat. Avtalet följs på alldeles för få skolor. Bland annat släpar äldre och erfarna lärare fort­farande efter lönemässigt. Därför krävs att vi nu tar första steget mot ett nytt lönesystem, anser Lärarnas samverkansråd i sitt yrkande inför det kommande kommunala avtalet, HÖK21.

Om ett företag redan är bundet av ett annat tillämpligt kollektivavtal gäller det avtalet tills att giltighetstiden löpt ut, om inte någon annan överenskommelse träffas  Det gäller oavsett om arbetsgivaren tecknat kollektivavtal eller inte. Organisationen bedömer om de erbjudna anställningsvillkoren är i nivå med de villkor som  Kommunal är en fackförening med en halv miljon medlemmar. Vi arbetar inom flera Vilken ersättning du får beror på vilket kollektivavtal du tillhör. För att se ditt  samma kollektivavtal. För bedömningen av avtalstillhörigheten skall företaget och berörda regioner/lokalavdelningar inom Byggnads och SEKO vartannat år.

Skillnaden mellan den garanterade och den förmodade sysselsättningsgraden ska vara så liten som möjligt. Införandet av ovanstående regler ska ske så snart som möjligt dock senast 2012-12-31.