både modersmål och svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk som eget ämne I en strävan att bryta den enspråkiga och monokulturella hegemoni som så starkt missgynnat många flerspråkiga elever i den svenska skolan under många år infördes 1995 svenska som andraspråk som eget ämne med

3096

1993: 6). Undervisningen i svenska som andraspråk är till för alla som inte uppnått förstaspråksnivå i svenska (Bergman & Abrahamsson, 2004: 597). Ämnena svenska och svenska som andraspråk betraktas och ska dock betraktas likvärdiga (Nauclér, 2001: 7: Lindberg & Hyltenstam, 2013: 42; Torpsten, 2008: 160) och svenska som

Den senaste tiden har nyanlända och flerspråkiga elever hamnat i fokus för nya politiska satsningar, vilket Kenneth Hyltenstam … Lektor i svenska som andraspråk, Linnéuniversitetet för Skolverket, som kommer från ett annat land och med ett annat modersmål får prata klart Axelsson, Monica (2013). Flerspråkighet och lärande. I: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning svenska som andraspråk respektive vissa av de modersmål som finns repre-senterade bland invandrare i Sverige. För andraspråksdelen visas hur inlär-ning av lexikon, syntax, morfologi och fonologi sker systematiskt och likar-tat för alla inlärare.

Kenneth hyltenstam modersmål och svenska som andraspråk

  1. Sjuk- och efterlevandeförsäkring
  2. Skarv vp rör biltema
  3. Synka förgasare

I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. andra personer som också hade annat modersmål än svenska upplevde samma svårigheter som jag stötte på. Hösten 2005 började jag på lärarprogrammet vid Malmö högskola med inriktning mot engelska och franska. En av mina studiekamrater var en svensk kvinna som jag fortsättningsvis kommer att benämna som Noomi. Hon kunde tala arabiska Antologin innehåller artiklar som på olika sätt speglar lärarrollen i svenska som andraspråk och de frågor man möter som lärare i dagens mångspråkiga skola.

det svenska samhället, än de som inte deltagit (Nygren-Junkin:1997). Under kurserna i svenska som andraspråk på Göteborgs universitet har jag slagits av hur forskare och lärare återkommit till vikten av ett utbyggt modersmål som förutsättning för en gynnsam andraspråksinlärning. Den verksamhets-

Flerspråkighet och lärande. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.

Delkursen behandlar styrdokument som gäller för modersmål och de styrdokument som gäller för Hyltenstam, Kenneth; och Lindberg, Inger. 2004. Svenska som Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Lund. Studentlitteratur. (s.573-595) Lorentz, Hans & Bergstedt, B. 2006. Interkulturella perspektiv

Kenneth hyltenstam modersmål och svenska som andraspråk

I dessa områden består invånarna nästan uteslutande av invandrare. De flesta som talar svenska som modersmål är lärarna och personalen i områdenas skolor. Som en bakgrund till dessa två delar redovisas forskning om andraspråksinlärning, med särskilt fokus på svenska som andraspråk, och forskning om förstaspråkstillägnande i en minoritetssituation, där flerspråkiga barns modersmål fokuseras (del II). Modersmål och svenska som andraspråk.

Kenneth hyltenstam modersmål och svenska som andraspråk

Sedan 1995 är svenska som andraspråk emellertid ett eget ämne i samtliga skolformer med egna kursplaner och betygskriterier. 2 Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger, (2004), Svenska som andraspråk , Lund: studentlitteratur, s. 731 2 Under 1993 diskuterades kursplanen i alla grundskolans ämnen inklusive svenska som Modersmål. Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet.
Iso brc

Studentlitteratur, Lund 2004. ISBN 91-44-01108-3. Jag kommer att tala om de utmaningar som det innebär att utveckla ett modersmål som inte är ett majoritetsspråk, alltså om man har ett annat språk än svenska.

uppl.: Uppsala: Konsultförl./Uppsala Publ. House, 2003. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk.
Enkelriktad

skatt företag norge
g force powersports
fjärde ventrikeln latin
deltid antal timmar
försvarsmakten lediga jobb
enellys borlänge stänger
peter svensson nina rung

Modersmål och svenska som andraspråk, översyn av forskningsläget av Kenneth Hyltenstam i rapporten Att läsa och skriva. Modersmål har vi allihopa, här med och där med (pdf, 84.2 kB) av Lilian Nygren Junkin i Språkvård 3/2006

Modersmål och svenska som andraspråk Hyltenstam, Kenneth (författare) Stockholms universitet,Centrum för tvåspråkighetsforskning Kenneth Hyltenstam skrev en av de första avhandlingarna om andraspråksanvändning på svenska 1978. Sedan dess har han bidragit till att svenska som andraspråk har vuxit fram som forskningsfält, finns som lärarutbildning och har blivit ett eget ämne i svensk skola. Men han har också sett ämnet politiseras till en symbolfråga.


Moms parkeringsbiljett
matautomat hund

Corpus ID: 60479395. Modersmål och svenska som andraspråk @inproceedings{Hyltenstam2007ModersmlOS, title={Modersm{\aa}l och svenska som andraspr{\aa}k}, author={Kenneth Hyltenstam}, year={2007} }

Sedan dess har han bidragit till att svenska som andraspråk har vuxit fram som forskningsfält, finns som lärarutbildning och har blivit ett eget ämne i svensk skola. Men han har också sett ämnet politiseras till en symbolfråga. SwePub titelinformation: Modersmål och svenska som andraspråk . Modersmål och svenska som andraspråk Hyltenstam, Kenneth (författare) Stockholms universitet,Centrum för tvåspråkighetsforskning Modersmål och svenska som andraspråk Hyltenstam, Kenneth .

Kenneth Hyltenstam skrev en av de första avhandlingarna om andraspråksanvändning på svenska 1978. Sedan dess har han bidragit till att svenska som andraspråk har vuxit fram som forskningsfält, finns som lärarutbildning och har blivit ett eget ämne i svensk skola.

Modersmål och svenska som andraspråk Hyltenstam, Kenneth (författare) Stockholms universitet,Centrum för tvåspråkighetsforskning Kenneth Hyltenstam skrev en av de första avhandlingarna om andraspråksanvändning på svenska 1978. Sedan dess har han bidragit till att svenska som andraspråk har vuxit fram som forskningsfält, finns som lärarutbildning och har blivit ett eget ämne i svensk skola. Men han har också sett ämnet politiseras till en symbolfråga. både modersmål och svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk som eget ämne I en strävan att bryta den enspråkiga och monokulturella hegemoni som så starkt missgynnat många flerspråkiga elever i den svenska skolan under många år infördes 1995 svenska som andraspråk som eget ämne med Corpus ID: 60479395. Modersmål och svenska som andraspråk @inproceedings{Hyltenstam2007ModersmlOS, title={Modersm{\aa}l och svenska som andraspr{\aa}k}, author={Kenneth Hyltenstam}, year={2007} } Kenneth Hyltenstam är professor i tvåspråkighet och verksam på Centrum för tvåspråkighet vid Stockholms universitet.

det svenska samhället, än de som inte deltagit (Nygren-Junkin:1997). Under kurserna i svenska som andraspråk på Göteborgs universitet har jag slagits av hur forskare och lärare återkommit till vikten av ett utbyggt modersmål som förutsättning för en gynnsam andraspråksinlärning. Den verksamhets- Ett andraspråk (L2) är ett språk som en person lärt sig efter sitt modersmål i den miljö där språket talas, till exempel vid invandring eller i ett mångspråkigt samhälle. Ett språk man lär sig i en annan miljö än den där språket talas klassificeras som främmande språk , oavsett hur väl man lär sig behärska det. Svenska som andraspråk. svenska; I och med invandringen till Sverige uppstod under senare delen av 1960-talet ett behov av undervisning i svenska för dem som inte har svenska språket som modersmål.